Propozície 1. kola Detskej považskej cykloligy

Propozície 1. kola Detskej považskej cykloligy

Usporiadateľ: Lapierre-CMS o.z.
                        Považská Bystrica
Riaditeľ pretekov: Martin SMATANA, tlf.č.: 0903 976 424, mail: info@cms-cyklo.sk
Autor trate: Martin SMATANA
Termín konania: 5.5.2018 (sobota)
Miesto konania: Papradno (okr.Považská Bystrica )
Kancelária pretekov a registrácia: Koliba PAPRADNO,
Dĺžka trate: 200 m odrážadlá, 1,4 km (počet kôl po dohode s rozhodcami)
Štartovné: 1,- € Štartovné bude použité v prospech združenia Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica v rámci motta „My deťom, deti deťom“

Časový rozpis pretekov:

  • 08:30 – 9:30 registrácia všetkých pretekárov
  • 10:00 kategórie budú odštartované v poradí Baby, Mikro, Mili, Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci

Kategórie:

  • Baby – rok narodenia 2014 a mladší
  • Mikro – rok narodenia 2013 – 2012
  • Mili – rok narodenia 2011 – 2010
  • Mini – rok narodenia 2009 – 2008
  • Mladší žiaci – 2007 – 2006
  • Starší žiaci – rok narodenia 2005 – 2004

Odmeny: diplomy a medaile pre prvých troch v každej kategórii + vecná cena
Informácie: propozície a výsledky nájdete na http://www.spektrumsz.sk/dpcl/

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:
1. detský závod sa uskutoční za každého počasia, ale v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského závodu,
2. každé dieťa jazdí na detskom na závode dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo,
3. za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a riadne vyznačenom okruhu ,
4. na bezpečnosť detí, v mieste konania detského závodu, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia a zdravotníci zdravotníckeho zariadenia NsP Pov.Bystrica,
5. prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu,
6. zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonný zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.

Kompletné propozície na stiahnutie