Na základe pretrvávajúcej situácie s nedostatkom komponentov, sa môže uvedená špecifikácia jednotlivých modelov meniť